Karrewiet Plus geft uitleg over de verschillende godsdienstige, heilige boeken.

1.De Bijbel

De Bijbel is het heilige boek van de Christenen. Het bestaat uit het oude en het nieuwe testament. In het Oude testament lees je verhalen over Mozes en Abraham. Het nieuwe testament vertelt het verhaal van Jezus Christus, de zoon van God. Christenen geloven in de verrijzenis van Jezus. Dat wil zeggen dat ze geloven dat Jezus na zijn dood weer is beginnen leven.
Schooltelevisie legt het zo uit!

https://youtube.com/watch?v=hni31-dggpk%3Frel%3D0

2.De Koran
De Koran is het boek van de Islam en is in het Arabisch geschreven. De god van de Islam is Allah. Het was de profeet Mohammed die ervoor gezorgd heeft dat de woorden van Allah in het heilige boek zijn geschreven, zodat ze niet verloren zouden gaan.
Schooltelevisie legt het zo uit!

3.De Thora
De Thora is het heilige boek van het joodse geloof. Het zijn de woorden die God aan de profeet Mozes heeft verteld. Het woord “Thora” betekent wet en in de Thora staat dus geschreven hoe joden moeten leven.
Schooltelevisie legt het zo uit!