Op 18 juni 1815 stonden 77.000 Franse manschappen tegenover 77.000 geallieerden (Engelsen en Nederlands-Belgische manschappen). Napoleon Bonaparte stond aan de Franse kant, de
hertog van Wellington aan de Engelse kant, Blücher aan de Pruisische kant en prins
Willem van Oranje aan de Belgisch-Nederlandse kant.

Waarom in Waterloo? Het
is geweten dat België (net zoals later in WO I en II) van groot belang was door de ligging. Zowel de Engelsen als de
Fransen wisten dat wie België overwon een grote troef in handen had. Wie Brussel innam, wist dat de andere geen kans meer maakte.

Karrewiet toont het zo met Lego en de hoed van Napoleon.

Napoleon verliest bij Waterloo.
Wat was het doel? Voor
Napoleon was het de laatste kans. In het Engelse parlement was er in
die tijd al wat ruzie. Als hij België kon innemen, wist hij
zeker dat de regering zou vallen. Als Napoleon de Slag van Waterloo had gewonnen, kon hij
vooruitblikken om te naar onderhandelen. Zo zou hij een zo groot deel van Europa
onder Frans gezag te brengen.

De uitgeverij Averbode zet alles samen.

Hier kan je een livestream volgen op 19 en 20 juni om 20.00 uur hier op internet te zien! Helaas betalend.
Klik hier.
Misschien gratis iets te zien op deredactie livestream

Dit is het Wellingtonmuseum.grote mensen spelen meehet Nieuwsblad vertelt over de opvoeringenNapoleon drinkt een frisdrankje Napoleon in Waterlooeen beetje meer uitlegherdenkingsplechtigheid

Napoleon ontsnapte na zijn nederlaag. Hij vluchtte naar de
havenstad Rochefort. Van daaruit wilde hij naar de Verenigde Staten vluchten.
De Engelsen blokkeerden de haven. Napoleon gaf zich over. Op 22 juni 1815 deed hij (voor de tweede keer) troonsafstand. Napoleon werd verbannen naar het eiland Sint-Helena in de
Atlantische Oceaan nabij Zuid-Afrika. Hij stierf er op 5 mei 1821.