Zorgen voor je vader of moeder wanneer die ziek is of niet meer gemakkelijk kan bewegen…
Thoms moeder heeft reuma. Zijn vader werkt vaak overdag. Dat betekent dat Thom thuis extra moet helpen. Als je voor iemand in je familie zorgt die een lange tijd ziek is, ben je een mantelzorger. Thom vertelt hoe het is om mantelzorger te zijn.

https://youtube.com/watch?v=iRzrnE2jDQA%3Frel%3D0Men schat dat er in Vlaanderen 600.000 mensen zijn die mantelzorgers zijn.
Dat betekent dat 1 op 10 Vlamingen voor iemand anders zorgt die daar nood aan heeft…
In Nederland zijn er 3.600.000 mensen die voor een ander zorgen. Zo’n 1,1 miljoen mantelzorgers zorgen meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een ander.